1395-09-07

افزایش تقاضای تهاتر ملک با آهن

افزایش تقاضای مشتریان آهن وب جهت تهاتر ملک با آهن

به دنبال سیر صعودی قیمت انواع مقاطع فولادی و ادامه رکود بازار ملک در کشور،این مجموعه با مازاد تقاضای تهاتر ملک به آهن روبرو بوده و به دنبال افزایش منابع جهت تسهیل در انجام این مهم میباشد.لذا به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند تنها به املاک مسکونی با پایان کار و سند شش دانگ ترتیب اثر خواهد داد.