1395-09-07

بازدید وزیر صنعت ، معدن و تجارت از سالن 35 نمایشگاه بین اللملی ساختمان

وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت از سالن 35 شانزدهمین نمایشگاه بین اللملی ساختمان​ بازدید کردند.

جناب آقای نعمت زاده ضمن بازدید از این نمایشگاه به سوالات شرکت کنندگان پیرامون رکود بازارولزوم برون رفت از آن پاسخ داد.شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان دیروز به کار خود پایان داد www.ahanweb.com