تیرآهن متفرقه
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
تیرآهن متفرقه

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 12 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10037
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 125
قیمت شاخه: 2250000
18,000 ریال
کیلوگرم

سایز 14 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10038
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 155
قیمت شاخه: 2040000
13,161 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10039
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 190
قیمت شاخه: 2620000
13,789 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10040
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 226
قیمت شاخه: 3500000
15,487 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10041
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 270
قیمت شاخه: 6070000
22,481 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10042
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 315
قیمت شاخه: 6700000
21,270 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10043
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 370
قیمت شاخه: 8310000
22,459 ریال
کیلوگرم

سایز 27 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10044
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 435
قیمت شاخه: 9600000
22,069 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10045
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 508
قیمت شاخه: 11150000
21,949 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10046
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 565
قیمت شاخه: 12800000