ناودانی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
ناودانی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 14 (ناودانی)

کد: 10646
وزن شاخه: 75
قیمت شاخه: 1260000
16,800 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (ناودانی)

کد: 10647
وزن شاخه: 85
قیمت شاخه: 1428000
16,800 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (ناودانی)

کد: 10642
وزن شاخه: 30
قیمت شاخه: 522000
17,400 ریال
کیلوگرم

سایز 8 (ناودانی)

کد: 10643
وزن شاخه: 43
قیمت شاخه: 748200
17,400 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (ناودانی)

کد: 10644
وزن شاخه: 53
قیمت شاخه: 922200
17,400 ریال
کیلوگرم

سایز 12 (ناودانی)

کد: 10645
وزن شاخه: 63
قیمت شاخه: 1096200
17,400 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (ناودانی)

کد: 10648
وزن شاخه: 97
قیمت شاخه: 2677200
27,600 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (ناودانی)

کد: 10649
وزن شاخه: 113
قیمت شاخه: 3118800
27,600 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (ناودانی)

کد: 10650
وزن شاخه: 133
قیمت شاخه: 3670800
27,600 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (ناودانی)

کد: 10651
وزن شاخه: 144
قیمت شاخه: 3974400
27,600 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (ناودانی)

کد: 10652
وزن شاخه: 155
قیمت شاخه: 4278000
27,600 ریال
کیلوگرم