ناودانی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
ناودانی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 6 (ناودانی)

کد: 10642
وزن شاخه: 30
قیمت شاخه: 534000
17,800 ریال
کیلوگرم

سایز 8 (ناودانی)

کد: 10643
وزن شاخه: 43
قیمت شاخه: 765400
17,800 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (ناودانی)

کد: 10644
وزن شاخه: 53
قیمت شاخه: 943400
17,800 ریال
کیلوگرم

سایز 12 (ناودانی)

کد: 10645
وزن شاخه: 63
قیمت شاخه: 1121400
17,800 ریال
کیلوگرم

سایز 14 (ناودانی)

کد: 10646
وزن شاخه: 75
قیمت شاخه: 1335000
17,800 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (ناودانی)

کد: 10647
وزن شاخه: 85
قیمت شاخه: 1513000
17,800 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (ناودانی)

کد: 10648
وزن شاخه: 97
قیمت شاخه: 1726600
17,800 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (ناودانی)

کد: 10649
وزن شاخه: 113
قیمت شاخه: 2011400
17,800 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (ناودانی)

کد: 10650
وزن شاخه: 133
قیمت شاخه: 2367400
17,800 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (ناودانی)

کد: 10651
وزن شاخه: 144
قیمت شاخه: 2563200
17,800 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (ناودانی)

کد: 10652
وزن شاخه: 155
قیمت شاخه: 2759000
17,800 ریال
کیلوگرم