پروفیل مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
پروفیل مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10555
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 1.3
قیمت شاخه: 38788
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10556
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 1.5
قیمت شاخه: 44329
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10557
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 1.7
قیمت شاخه: 49870
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10558
ضخامت: 1
وزن شاخه: 1.9
قیمت شاخه: 55411
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10559
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 2.3
قیمت شاخه: 69264
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 10*10 (پروفیل مبلی)

کد: 10560
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 2.8
قیمت شاخه: 83117
29,600 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10561
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 2
قیمت شاخه: 57199
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10562
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 2.2
قیمت شاخه: 65370
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10563
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 2.5
قیمت شاخه: 73542
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10564
ضخامت: 1
وزن شاخه: 2.8
قیمت شاخه: 81713
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10565
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 3.5
قیمت شاخه: 102141
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10566
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 122569
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10567
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 76265
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10568
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3
قیمت شاخه: 87160
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10569
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 3.4
قیمت شاخه: 98055
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10570
ضخامت: 1
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 108950
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10571
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 136188
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10*30 (پروفیل مبلی)

کد: 10572
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 5.6
قیمت شاخه: 163426
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10573
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 76265
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 20*20 (پروفیل مبلی)

کد: 10574
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 3
قیمت شاخه: 87160
29,100 ریال
کیلوگرم