پروفیل مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
پروفیل مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 30*50 (پروفیل مبلی)

کد: 10615
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 5.2
قیمت شاخه: 157772
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*50 (پروفیل مبلی)

کد: 10616
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 6
قیمت شاخه: 180311
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*50 (پروفیل مبلی)

کد: 10617
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 6.7
قیمت شاخه: 202850
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*50 (پروفیل مبلی)

کد: 10618
ضخامت: 1
وزن شاخه: 7.5
قیمت شاخه: 225389
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*50 (پروفیل مبلی)

کد: 10619
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 9.4
قیمت شاخه: 281736
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*50 (پروفیل مبلی)

کد: 10620
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 11.2
قیمت شاخه: 338083
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10621
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 177494
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10622
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 6.7
قیمت شاخه: 202850
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10623
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 7.6
قیمت شاخه: 228206
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10624
ضخامت: 1
وزن شاخه: 8.4
قیمت شاخه: 253562
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10625
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 10.5
قیمت شاخه: 316953
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 30*60 (پروفیل مبلی)

کد: 10626
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 12.6
قیمت شاخه: 380344
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 40*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10627
ضخامت: 0.7
وزن شاخه: 5.2
قیمت شاخه: 157772
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 40*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10628
ضخامت: 0.8
وزن شاخه: 6
قیمت شاخه: 180311
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 40*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10629
ضخامت: 0.9
وزن شاخه: 6.7
قیمت شاخه: 202850
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 40*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10630
ضخامت: 1
وزن شاخه: 7.5
قیمت شاخه: 225389
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 40*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10631
ضخامت: 1.25
وزن شاخه: 9.4
قیمت شاخه: 281736
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 40*40 (پروفیل مبلی)

کد: 10632
ضخامت: 1.5
وزن شاخه: 11.2
قیمت شاخه: 338083
30,100 ریال
کیلوگرم