لوله مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10440
ضخامت: 0.7
قطر: 50
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 154865
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10441
ضخامت: 0.8
قطر: 50
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 176988
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10442
ضخامت: 0.9
قطر: 50
وزن شاخه: 6.6
قیمت شاخه: 199112
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10443
ضخامت: 1
قطر: 50
وزن شاخه: 7.4
قیمت شاخه: 221235
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10444
ضخامت: 1.25
قطر: 50
وزن شاخه: 9.2
قیمت شاخه: 276544
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10445
ضخامت: 1.5
قطر: 50
وزن شاخه: 11
قیمت شاخه: 331853
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10446
ضخامت: 0.7
قطر: 60
وزن شاخه: 6.2
قیمت شاخه: 185837
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10447
ضخامت: 0.8
قطر: 60
وزن شاخه: 7.1
قیمت شاخه: 212386
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10448
ضخامت: 0.9
قطر: 60
وزن شاخه: 7.9
قیمت شاخه: 238934
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10449
ضخامت: 1
قطر: 60
وزن شاخه: 8.8
قیمت شاخه: 265482
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10450
ضخامت: 1.25
قطر: 60
وزن شاخه: 11
قیمت شاخه: 331853
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10451
ضخامت: 1.5
قطر: 60
وزن شاخه: 13.2
قیمت شاخه: 398223
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10374
ضخامت: 0.7
قطر: 16
وزن شاخه: 1.6
قیمت شاخه: 49886
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10375
ضخامت: 0.8
قطر: 16
وزن شاخه: 1.9
قیمت شاخه: 57012
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10376
ضخامت: 0.9
قطر: 16
وزن شاخه: 2.1
قیمت شاخه: 64139
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10377
ضخامت: 1
قطر: 16
وزن شاخه: 2.4
قیمت شاخه: 71266
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10378
ضخامت: 1.25
قطر: 16
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 89082
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله مبلی)

کد: 10379
ضخامت: 1.5
قطر: 16
وزن شاخه: 3.5
قیمت شاخه: 106898
30,300 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10368
ضخامت: 0.7
قطر: 13
وزن شاخه: 1.3
قیمت شاخه: 40934
30,600 ریال
کیلوگرم

سایز 13 (لوله مبلی)

کد: 10369
ضخامت: 0.8
قطر: 13
وزن شاخه: 1.5
قیمت شاخه: 46781
30,600 ریال
کیلوگرم