لوله مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10442
ضخامت: 0.9
قطر: 50
وزن شاخه: 6.6
قیمت شاخه: 199112
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10443
ضخامت: 1
قطر: 50
وزن شاخه: 7.4
قیمت شاخه: 221235
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10444
ضخامت: 1.25
قطر: 50
وزن شاخه: 9.2
قیمت شاخه: 276544
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (لوله مبلی)

کد: 10445
ضخامت: 1.5
قطر: 50
وزن شاخه: 11
قیمت شاخه: 331853
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10446
ضخامت: 0.7
قطر: 60
وزن شاخه: 6.2
قیمت شاخه: 185837
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10447
ضخامت: 0.8
قطر: 60
وزن شاخه: 7.1
قیمت شاخه: 212386
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10448
ضخامت: 0.9
قطر: 60
وزن شاخه: 7.9
قیمت شاخه: 238934
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10449
ضخامت: 1
قطر: 60
وزن شاخه: 8.8
قیمت شاخه: 265482
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10450
ضخامت: 1.25
قطر: 60
وزن شاخه: 11
قیمت شاخه: 331853
30,100 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله مبلی)

کد: 10451
ضخامت: 1.5
قطر: 60
وزن شاخه: 13.2
قیمت شاخه: 398223
30,100 ریال
کیلوگرم