لوله مبلی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله مبلی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10392
ضخامت: 0.7
قطر: 22
وزن شاخه: 2.3
قیمت شاخه: 65877
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10393
ضخامت: 0.8
قطر: 22
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 75288
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10394
ضخامت: 0.9
قطر: 22
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 84698
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10395
ضخامت: 1
قطر: 22
وزن شاخه: 3.2
قیمت شاخه: 94109
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10396
ضخامت: 1.25
قطر: 22
وزن شاخه: 4
قیمت شاخه: 117637
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله مبلی)

کد: 10397
ضخامت: 1.5
قطر: 22
وزن شاخه: 4.9
قیمت شاخه: 141164
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10398
ضخامت: 0.7
قطر: 25
وزن شاخه: 2.6
قیمت شاخه: 74860
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10399
ضخامت: 0.8
قطر: 25
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 85554
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10400
ضخامت: 0.9
قطر: 25
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 96248
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10401
ضخامت: 1
قطر: 25
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 106943
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10402
ضخامت: 1.25
قطر: 25
وزن شاخه: 4.6
قیمت شاخه: 133678
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (لوله مبلی)

کد: 10403
ضخامت: 1.5
قطر: 25
وزن شاخه: 5.5
قیمت شاخه: 160414
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10404
ضخامت: 0.7
قطر: 28
وزن شاخه: 2.9
قیمت شاخه: 83843
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10405
ضخامت: 0.8
قطر: 28
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 95820
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10406
ضخامت: 0.9
قطر: 28
وزن شاخه: 3.7
قیمت شاخه: 107798
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10407
ضخامت: 1
قطر: 28
وزن شاخه: 4.1
قیمت شاخه: 119776
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10408
ضخامت: 1.25
قطر: 28
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 149720
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله مبلی)

کد: 10409
ضخامت: 1.5
قطر: 28
وزن شاخه: 6.2
قیمت شاخه: 179663
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10410
ضخامت: 0.7
قطر: 32
وزن شاخه: 3.3
قیمت شاخه: 95820
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10411
ضخامت: 0.8
قطر: 32
وزن شاخه: 3.8
قیمت شاخه: 109509
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10412
ضخامت: 0.9
قطر: 32
وزن شاخه: 4.2
قیمت شاخه: 123198
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10413
ضخامت: 1
قطر: 32
وزن شاخه: 4.7
قیمت شاخه: 136886
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10414
ضخامت: 1.25
قطر: 32
وزن شاخه: 5.9
قیمت شاخه: 171108
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله مبلی)

کد: 10415
ضخامت: 1.5
قطر: 32
وزن شاخه: 7.1
قیمت شاخه: 205330
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10416
ضخامت: 0.7
قطر: 35
وزن شاخه: 3.6
قیمت شاخه: 104804
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10417
ضخامت: 0.8
قطر: 35
وزن شاخه: 4.1
قیمت شاخه: 119776
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10418
ضخامت: 0.9
قطر: 35
وزن شاخه: 4.6
قیمت شاخه: 134748
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10419
ضخامت: 1
قطر: 35
وزن شاخه: 5.1
قیمت شاخه: 149720
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10420
ضخامت: 1.25
قطر: 35
وزن شاخه: 6.4
قیمت شاخه: 187149
29,100 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (لوله مبلی)

کد: 10421
ضخامت: 1.5
قطر: 35
وزن شاخه: 7.7
قیمت شاخه: 224579
29,100 ریال
کیلوگرم