لوله صنعتی اسپیرال
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله صنعتی اسپیرال

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 16 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10311
ضخامت: 6
قطر: 406
وزن شاخه: 358
قیمت شاخه: 8092879
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10312
ضخامت: 8
قطر: 406
وزن شاخه: 477.5
قیمت شاخه: 10790506
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10313
ضخامت: 10
قطر: 406
وزن شاخه: 596
قیمت شاخه: 13488132
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10314
ضخامت: 12
قطر: 406
وزن شاخه: 716
قیمت شاخه: 16185758
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10315
ضخامت: 6
قطر: 457
وزن شاخه: 403
قیمت شاخه: 9109472
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10316
ضخامت: 8
قطر: 457
وزن شاخه: 537
قیمت شاخه: 12145963
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10317
ضخامت: 10
قطر: 457
وزن شاخه: 671
قیمت شاخه: 15182454
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10318
ضخامت: 12
قطر: 457
وزن شاخه: 806
قیمت شاخه: 18218945
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10319
ضخامت: 6
قطر: 508
وزن شاخه: 448
قیمت شاخه: 10126066
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10320
ضخامت: 8
قطر: 508
وزن شاخه: 597
قیمت شاخه: 13501421
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10321
ضخامت: 10
قطر: 508
وزن شاخه: 746
قیمت شاخه: 16876776
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10322
ضخامت: 12
قطر: 508
وزن شاخه: 896
قیمت شاخه: 20252131
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10323
ضخامت: 6
قطر: 559
وزن شاخه: 493
قیمت شاخه: 11142659
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10324
ضخامت: 8
قطر: 559
وزن شاخه: 657
قیمت شاخه: 14856878
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10325
ضخامت: 10
قطر: 559
وزن شاخه: 821
قیمت شاخه: 18571098
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10326
ضخامت: 12
قطر: 559
وزن شاخه: 986
قیمت شاخه: 22285318
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10327
ضخامت: 6
قطر: 610
وزن شاخه: 538
قیمت شاخه: 12159252
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10328
ضخامت: 8
قطر: 610
وزن شاخه: 717
قیمت شاخه: 16212336
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10329
ضخامت: 10
قطر: 610
وزن شاخه: 896
قیمت شاخه: 20265420
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10330
ضخامت: 12
قطر: 610
وزن شاخه: 1076
قیمت شاخه: 24318504
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 26 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10331
ضخامت: 8
قطر: 660
وزن شاخه: 776
قیمت شاخه: 17541216
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 26 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10332
ضخامت: 10
قطر: 660
وزن شاخه: 970
قیمت شاخه: 21926520
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 26 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10333
ضخامت: 12
قطر: 660
وزن شاخه: 1164
قیمت شاخه: 26311824
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10334
ضخامت: 8
قطر: 711
وزن شاخه: 836
قیمت شاخه: 18896674
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10335
ضخامت: 10
قطر: 711
وزن شاخه: 1045
قیمت شاخه: 23620842
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10336
ضخامت: 12
قطر: 711
وزن شاخه: 1254
قیمت شاخه: 28345010
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10337
ضخامت: 8
قطر: 762
وزن شاخه: 896
قیمت شاخه: 20252131
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10338
ضخامت: 10
قطر: 762
وزن شاخه: 1120
قیمت شاخه: 25315164
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10339
ضخامت: 12
قطر: 762
وزن شاخه: 1344
قیمت شاخه: 30378197
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10340
ضخامت: 8
قطر: 813
وزن شاخه: 956
قیمت شاخه: 21607589
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10341
ضخامت: 10
قطر: 813
وزن شاخه: 1195
قیمت شاخه: 27009486
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10342
ضخامت: 12
قطر: 813
وزن شاخه: 1434
قیمت شاخه: 32411383
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 34 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10343
ضخامت: 8
قطر: 864
وزن شاخه: 1016
قیمت شاخه: 22963046
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 34 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10344
ضخامت: 10
قطر: 864
وزن شاخه: 1270
قیمت شاخه: 28703808
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 34 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10345
ضخامت: 12
قطر: 864
وزن شاخه: 1524
قیمت شاخه: 34444570
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 36 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10346
ضخامت: 8
قطر: 914
وزن شاخه: 1074
قیمت شاخه: 24291926
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 36 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10347
ضخامت: 10
قطر: 914
وزن شاخه: 1343
قیمت شاخه: 30364908
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 36 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10348
ضخامت: 12
قطر: 914
وزن شاخه: 1612
قیمت شاخه: 36437890
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10349
ضخامت: 8
قطر: 965
وزن شاخه: 1134
قیمت شاخه: 25647384
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10350
ضخامت: 10
قطر: 965
وزن شاخه: 1418
قیمت شاخه: 32059230
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10351
ضخامت: 12
قطر: 965
وزن شاخه: 1700
قیمت شاخه: 38471076
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10352
ضخامت: 8
قطر: 1016
وزن شاخه: 1194
قیمت شاخه: 27002842
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10353
ضخامت: 10
قطر: 1016
وزن شاخه: 1490
قیمت شاخه: 33753552
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10354
ضخامت: 12
قطر: 1016
وزن شاخه: 1790
قیمت شاخه: 40504262
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 52 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10355
ضخامت: 12
قطر: 1321
وزن شاخه: 1330
قیمت شاخه: 52663514
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10356
ضخامت: 12
قطر: 1524
وزن شاخه: 2680
قیمت شاخه: 60756394
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10357
ضخامت: 14
قطر: 1524
وزن شاخه: 3135
قیمت شاخه: 70882459
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 80 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10358
ضخامت: 12
قطر: 2032
وزن شاخه: 3585
قیمت شاخه: 81008525
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 80 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10359
ضخامت: 14
قطر: 2032
وزن شاخه: 4180
قیمت شاخه: 94509946
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 96 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10360
ضخامت: 12
قطر: 2438
وزن شاخه: 4300
قیمت شاخه: 97194283
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 96 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10361
ضخامت: 14
قطر: 2438
وزن شاخه: 5017
قیمت شاخه: 113393330
22,600 ریال
کیلوگرم