لوله صنعتی اسپیرال
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله صنعتی اسپیرال

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 32 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10341
ضخامت: 10
قطر: 813
وزن شاخه: 1195
قیمت شاخه: 27009486
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10342
ضخامت: 12
قطر: 813
وزن شاخه: 1434
قیمت شاخه: 32411383
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 34 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10343
ضخامت: 8
قطر: 864
وزن شاخه: 1016
قیمت شاخه: 22963046
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 34 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10344
ضخامت: 10
قطر: 864
وزن شاخه: 1270
قیمت شاخه: 28703808
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 34 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10345
ضخامت: 12
قطر: 864
وزن شاخه: 1524
قیمت شاخه: 34444570
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 36 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10346
ضخامت: 8
قطر: 914
وزن شاخه: 1074
قیمت شاخه: 24291926
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 36 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10347
ضخامت: 10
قطر: 914
وزن شاخه: 1343
قیمت شاخه: 30364908
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 36 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10348
ضخامت: 12
قطر: 914
وزن شاخه: 1612
قیمت شاخه: 36437890
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10349
ضخامت: 8
قطر: 965
وزن شاخه: 1134
قیمت شاخه: 25647384
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10350
ضخامت: 10
قطر: 965
وزن شاخه: 1418
قیمت شاخه: 32059230
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10351
ضخامت: 12
قطر: 965
وزن شاخه: 1700
قیمت شاخه: 38471076
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10352
ضخامت: 8
قطر: 1016
وزن شاخه: 1194
قیمت شاخه: 27002842
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10353
ضخامت: 10
قطر: 1016
وزن شاخه: 1490
قیمت شاخه: 33753552
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10354
ضخامت: 12
قطر: 1016
وزن شاخه: 1790
قیمت شاخه: 40504262
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 52 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10355
ضخامت: 12
قطر: 1321
وزن شاخه: 1330
قیمت شاخه: 52663514
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10356
ضخامت: 12
قطر: 1524
وزن شاخه: 2680
قیمت شاخه: 60756394
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10357
ضخامت: 14
قطر: 1524
وزن شاخه: 3135
قیمت شاخه: 70882459
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 80 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10358
ضخامت: 12
قطر: 2032
وزن شاخه: 3585
قیمت شاخه: 81008525
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 80 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10359
ضخامت: 14
قطر: 2032
وزن شاخه: 4180
قیمت شاخه: 94509946
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 96 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10360
ضخامت: 12
قطر: 2438
وزن شاخه: 4300
قیمت شاخه: 97194283
22,600 ریال
کیلوگرم

سایز 96 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10361
ضخامت: 14
قطر: 2438
وزن شاخه: 5017
قیمت شاخه: 113393330
22,600 ریال
کیلوگرم