لوله صنعتی اسپیرال
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله صنعتی اسپیرال

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 32 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10341
ضخامت: 10
قطر: 813
وزن شاخه: 1195
قیمت شاخه: 29877750
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10342
ضخامت: 12
قطر: 813
وزن شاخه: 1434
قیمت شاخه: 35853300
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 34 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10343
ضخامت: 8
قطر: 864
وزن شاخه: 1016
قیمت شاخه: 25401600
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 34 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10344
ضخامت: 10
قطر: 864
وزن شاخه: 1270
قیمت شاخه: 31752000
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 34 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10345
ضخامت: 12
قطر: 864
وزن شاخه: 1524
قیمت شاخه: 38102400
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 36 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10346
ضخامت: 8
قطر: 914
وزن شاخه: 1074
قیمت شاخه: 26871600
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 36 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10347
ضخامت: 10
قطر: 914
وزن شاخه: 1343
قیمت شاخه: 33589500
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 36 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10348
ضخامت: 12
قطر: 914
وزن شاخه: 1612
قیمت شاخه: 40307400
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10349
ضخامت: 8
قطر: 965
وزن شاخه: 1134
قیمت شاخه: 28371000
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10350
ضخامت: 10
قطر: 965
وزن شاخه: 1418
قیمت شاخه: 35463750
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 38 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10351
ضخامت: 12
قطر: 965
وزن شاخه: 1700
قیمت شاخه: 42556500
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10352
ضخامت: 8
قطر: 1016
وزن شاخه: 1194
قیمت شاخه: 29870400
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10353
ضخامت: 10
قطر: 1016
وزن شاخه: 1490
قیمت شاخه: 37338000
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10354
ضخامت: 12
قطر: 1016
وزن شاخه: 1790
قیمت شاخه: 44805600
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 52 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10355
ضخامت: 12
قطر: 1321
وزن شاخه: 1330
قیمت شاخه: 58256100
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10356
ضخامت: 12
قطر: 1524
وزن شاخه: 2680
قیمت شاخه: 67208400
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 60 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10357
ضخامت: 14
قطر: 1524
وزن شاخه: 3135
قیمت شاخه: 78409800
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 80 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10358
ضخامت: 12
قطر: 2032
وزن شاخه: 3585
قیمت شاخه: 89611200
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 80 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10359
ضخامت: 14
قطر: 2032
وزن شاخه: 4180
قیمت شاخه: 104546400
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 96 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10360
ضخامت: 12
قطر: 2438
وزن شاخه: 4300
قیمت شاخه: 107515800
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 96 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10361
ضخامت: 14
قطر: 2438
وزن شاخه: 5017
قیمت شاخه: 125435100
25,000 ریال
کیلوگرم