لوله صنعتی اسپیرال
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله صنعتی اسپیرال

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 16 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10311
ضخامت: 6
قطر: 406
وزن شاخه: 358
قیمت شاخه: 8952300
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10312
ضخامت: 8
قطر: 406
وزن شاخه: 477.5
قیمت شاخه: 11936400
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10313
ضخامت: 10
قطر: 406
وزن شاخه: 596
قیمت شاخه: 14920500
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10314
ضخامت: 12
قطر: 406
وزن شاخه: 716
قیمت شاخه: 17904600
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10315
ضخامت: 6
قطر: 457
وزن شاخه: 403
قیمت شاخه: 10076850
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10316
ضخامت: 8
قطر: 457
وزن شاخه: 537
قیمت شاخه: 13435800
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10317
ضخامت: 10
قطر: 457
وزن شاخه: 671
قیمت شاخه: 16794750
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10318
ضخامت: 12
قطر: 457
وزن شاخه: 806
قیمت شاخه: 20153700
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10319
ضخامت: 6
قطر: 508
وزن شاخه: 448
قیمت شاخه: 11201400
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10320
ضخامت: 8
قطر: 508
وزن شاخه: 597
قیمت شاخه: 14935200
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10321
ضخامت: 10
قطر: 508
وزن شاخه: 746
قیمت شاخه: 18669000
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10322
ضخامت: 12
قطر: 508
وزن شاخه: 896
قیمت شاخه: 22402800
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10323
ضخامت: 6
قطر: 559
وزن شاخه: 493
قیمت شاخه: 12325950
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10324
ضخامت: 8
قطر: 559
وزن شاخه: 657
قیمت شاخه: 16434600
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10325
ضخامت: 10
قطر: 559
وزن شاخه: 821
قیمت شاخه: 20543250
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10326
ضخامت: 12
قطر: 559
وزن شاخه: 986
قیمت شاخه: 24651900
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10327
ضخامت: 6
قطر: 610
وزن شاخه: 538
قیمت شاخه: 13450500
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10328
ضخامت: 8
قطر: 610
وزن شاخه: 717
قیمت شاخه: 17934000
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10329
ضخامت: 10
قطر: 610
وزن شاخه: 896
قیمت شاخه: 22417500
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10330
ضخامت: 12
قطر: 610
وزن شاخه: 1076
قیمت شاخه: 26901000
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 26 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10331
ضخامت: 8
قطر: 660
وزن شاخه: 776
قیمت شاخه: 19404000
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 26 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10332
ضخامت: 10
قطر: 660
وزن شاخه: 970
قیمت شاخه: 24255000
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 26 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10333
ضخامت: 12
قطر: 660
وزن شاخه: 1164
قیمت شاخه: 29106000
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10334
ضخامت: 8
قطر: 711
وزن شاخه: 836
قیمت شاخه: 20903400
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10335
ضخامت: 10
قطر: 711
وزن شاخه: 1045
قیمت شاخه: 26129250
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10336
ضخامت: 12
قطر: 711
وزن شاخه: 1254
قیمت شاخه: 31355100
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10337
ضخامت: 8
قطر: 762
وزن شاخه: 896
قیمت شاخه: 22402800
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10338
ضخامت: 10
قطر: 762
وزن شاخه: 1120
قیمت شاخه: 28003500
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10339
ضخامت: 12
قطر: 762
وزن شاخه: 1344
قیمت شاخه: 33604200
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (لوله صنعتی اسپیرال)

کد: 10340
ضخامت: 8
قطر: 813
وزن شاخه: 956
قیمت شاخه: 23902200
25,000 ریال
کیلوگرم