لوله گالوانیزه
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله گالوانیزه

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 5 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10198
ضخامت: 3.5
قطر: 141.3
وزن شاخه: 72.8
قیمت شاخه: 2529920
34,800 ریال
کیلوگرم

سایز 5 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10199
ضخامت: 4
قطر: 141.3
وزن شاخه: 83.1
قیمت شاخه: 2891337
34,800 ریال
کیلوگرم

سایز 5 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10200
ضخامت: 5
قطر: 141.3
وزن شاخه: 104
قیمت شاخه: 3614171
34,800 ریال
کیلوگرم

سایز 5 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10201
ضخامت: 6
قطر: 141.3
وزن شاخه: 124.6
قیمت شاخه: 4337006
34,800 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10202
ضخامت: 3
قطر: 168.3
وزن شاخه: 74.2
قیمت شاخه: 2582866
34,800 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10203
ضخامت: 3.5
قطر: 168.3
وزن شاخه: 86.6
قیمت شاخه: 3013344
34,800 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10204
ضخامت: 4
قطر: 168.3
وزن شاخه: 99
قیمت شاخه: 3443822
34,800 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10205
ضخامت: 4.5
قطر: 168.3
وزن شاخه: 112
قیمت شاخه: 3874300
34,800 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10206
ضخامت: 5
قطر: 168.3
وزن شاخه: 123.7
قیمت شاخه: 4304777
34,800 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10207
ضخامت: 6
قطر: 168.3
وزن شاخه: 149
قیمت شاخه: 5165733
34,800 ریال
کیلوگرم

سایز 1.2 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10159
ضخامت: 2.5
قطر: 21.3
وزن شاخه: 7.8
قیمت شاخه: 277102
35,400 ریال
کیلوگرم

سایز 3.4 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10162
ضخامت: 2.5
قطر: 26.7
وزن شاخه: 9.8
قیمت شاخه: 347354
35,400 ریال
کیلوگرم

سایز 1 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10166
ضخامت: 2.5
قطر: 33.4
وزن شاخه: 12.3
قیمت شاخه: 434517
35,400 ریال
کیلوگرم

سایز 1/4 1 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10170
ضخامت: 2.5
قطر: 42.2
وزن شاخه: 15.5
قیمت شاخه: 549001
35,400 ریال
کیلوگرم

سایز 1/2 1 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10174
ضخامت: 2.5
قطر: 48.3
وزن شاخه: 17.8
قیمت شاخه: 628359
35,400 ریال
کیلوگرم

سایز 2 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10179
ضخامت: 2.5
قطر: 60.3
وزن شاخه: 22.2
قیمت شاخه: 784473
35,400 ریال
کیلوگرم

سایز 1/2 2 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10184
ضخامت: 3
قطر: 73
وزن شاخه: 32.2
قیمت شاخه: 1139632
35,400 ریال
کیلوگرم

سایز 3 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10187
ضخامت: 2.5
قطر: 88.9
وزن شاخه: 32.7
قیمت شاخه: 1156545
35,400 ریال
کیلوگرم

سایز 4 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10191
ضخامت: 2.5
قطر: 114.3
وزن شاخه: 42
قیمت شاخه: 1486986
35,400 ریال
کیلوگرم

سایز 1.2 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: لوله های صنعتی و جدار و آبرسانی و خانگی و تجاری و

کد: 10158
ضخامت: 2
قطر: 21.3
وزن شاخه: 6.3
قیمت شاخه: 225439
36,000 ریال
کیلوگرم