لوله گالوانیزه
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
لوله گالوانیزه

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 3 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10188
ضخامت: 3
قطر: 88.9
وزن شاخه: 39.2
قیمت شاخه: 1352569
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 3 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10189
ضخامت: 4
قطر: 88.9
وزن شاخه: 52.3
قیمت شاخه: 1803425
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 3 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10190
ضخامت: 5
قطر: 88.9
وزن شاخه: 65.3
قیمت شاخه: 2254282
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 4 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10191
ضخامت: 2.5
قطر: 114.3
وزن شاخه: 42
قیمت شاخه: 1457582
34,700 ریال
کیلوگرم

سایز 4 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10192
ضخامت: 3
قطر: 114.3
وزن شاخه: 50.4
قیمت شاخه: 1739017
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 4 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10193
ضخامت: 3.5
قطر: 114.3
وزن شاخه: 58.8
قیمت شاخه: 2028854
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 4 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10194
ضخامت: 4
قطر: 114.3
وزن شاخه: 67.2
قیمت شاخه: 2318690
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 4 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10195
ضخامت: 5
قطر: 114.3
وزن شاخه: 84
قیمت شاخه: 2898362
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 5 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10196
ضخامت: 2.5
قطر: 141.3
وزن شاخه: 51.9
قیمت شاخه: 1801893
34,700 ریال
کیلوگرم

سایز 5 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10197
ضخامت: 3
قطر: 141.3
وزن شاخه: 62.3
قیمت شاخه: 2149809
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 5 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10198
ضخامت: 3.5
قطر: 141.3
وزن شاخه: 72.8
قیمت شاخه: 2508110
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 5 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10199
ضخامت: 4
قطر: 141.3
وزن شاخه: 83.1
قیمت شاخه: 2866412
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 5 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10200
ضخامت: 5
قطر: 141.3
وزن شاخه: 104
قیمت شاخه: 3583015
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 5 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10201
ضخامت: 6
قطر: 141.3
وزن شاخه: 124.6
قیمت شاخه: 4299618
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10202
ضخامت: 3
قطر: 168.3
وزن شاخه: 74.2
قیمت شاخه: 2575444
34,700 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10203
ضخامت: 3.5
قطر: 168.3
وزن شاخه: 86.6
قیمت شاخه: 2987367
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10204
ضخامت: 4
قطر: 168.3
وزن شاخه: 99
قیمت شاخه: 3414134
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10205
ضخامت: 4.5
قطر: 168.3
وزن شاخه: 112
قیمت شاخه: 3840901
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10206
ضخامت: 5
قطر: 168.3
وزن شاخه: 123.7
قیمت شاخه: 4267667
34,500 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (لوله گالوانیزه)

توضیحات: سپنتا

کد: 10207
ضخامت: 6
قطر: 168.3
وزن شاخه: 149
قیمت شاخه: 5121201
34,500 ریال
کیلوگرم