تیرآهن متفرقه
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
تیرآهن متفرقه

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 40 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10046
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 565
قیمت شاخه: 12800000

سایز 12 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10037
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 125
قیمت شاخه: 2280000
18,240 ریال
کیلوگرم

سایز 14 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10038
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 155
قیمت شاخه: 2850000
18,387 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10039
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 190
قیمت شاخه: 3500000
18,421 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10040
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 226
قیمت شاخه: 4190000
18,540 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10042
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 315
قیمت شاخه: 7330000
23,270 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10043
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 370
قیمت شاخه: 8640000
23,351 ریال
کیلوگرم

سایز 27 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10044
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 435
قیمت شاخه: 10240000
23,540 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10041
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 270
قیمت شاخه: 6380000
23,630 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (تیرآهن متفرقه)

توضیحات: 12 متری

کد: 10045
کارخانه: آرین
وزن شاخه: 508
قیمت شاخه: 12150000
23,917 ریال
کیلوگرم