تیرآهن ذوب آهن
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
تیرآهن ذوب آهن

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 12 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10027
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 125
قیمت شاخه: 2450000
19,600 ریال
کیلوگرم

سایز 14 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10028
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 155
قیمت شاخه: 2980000
19,226 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10029
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 190
قیمت شاخه: 3650000
19,211 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10030
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 226
قیمت شاخه: 4350000
19,248 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10031
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 270
قیمت شاخه: 6750000
25,000 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10032
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 315
قیمت شاخه: 7650000
24,286 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10033
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 370
قیمت شاخه: 9300000
25,135 ریال
کیلوگرم

سایز 27 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10034
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 435
قیمت شاخه: 10600000
24,368 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10035
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 508
قیمت شاخه: 12300000
24,213 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10036
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 565
قیمت شاخه: 13350000