تیرآهن ذوب آهن
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
تیرآهن ذوب آهن

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 12 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10027
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 125
قیمت شاخه: 2380000
19,040 ریال
کیلوگرم

سایز 14 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10028
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 155
قیمت شاخه: 2950000
19,032 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10029
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 190
قیمت شاخه: 3600000
18,947 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10030
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 226
قیمت شاخه: 4290000
18,982 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10031
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 270
قیمت شاخه: 6480000
24,000 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10032
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 315
قیمت شاخه: 7430000
23,587 ریال
کیلوگرم

سایز 24 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10033
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 370
قیمت شاخه: 8740000
23,622 ریال
کیلوگرم

سایز 27 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10034
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 435
قیمت شاخه: 10340000
23,770 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10035
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 508
قیمت شاخه: 12250000
24,114 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (تیرآهن ذوب آهن)

توضیحات: 12 متری

کد: 10036
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 565
قیمت شاخه: 13350000