ورق روغنی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
ورق روغنی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 2 (ورق روغنی)

توضیحات: M.M.K

کد: 10156
ابعاد: رول 1000
27,600 ریال
کیلوگرم

سایز 0.7 (ورق روغنی)

توضیحات: قزاق

کد: 10144
ابعاد: رول 1000
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 0.7 (ورق روغنی)

توضیحات: قزاق-MMK

کد: 10145
ابعاد: رول 1250
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 0.8 (ورق روغنی)

توضیحات: قزاق-MMK

کد: 10146
ابعاد: رول 1000
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 0.8 (ورق روغنی)

توضیحات: M.M.K

کد: 10147
ابعاد: رول 1250
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 0.9 (ورق روغنی)

توضیحات: قزاق-MMK

کد: 10148
ابعاد: رول 1000
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 0.9 (ورق روغنی)

توضیحات: قزاق

کد: 10149
ابعاد: رول 1250
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 1 (ورق روغنی)

توضیحات: قزاق-MMK

کد: 10150
ابعاد: رول 1000
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 1 (ورق روغنی)

توضیحات: M.M.K

کد: 10151
ابعاد: رول 1250
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 1.25 (ورق روغنی)

توضیحات: قزاق-MMK

کد: 10152
ابعاد: رول 1000
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 1.25 (ورق روغنی)

توضیحات: M.M.K

کد: 10153
ابعاد: رول 1250
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 1.5 (ورق روغنی)

توضیحات: قزاق-MMK

کد: 10154
ابعاد: رول 1000
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 1.5 (ورق روغنی)

توضیحات: قزاق

کد: 10155
ابعاد: رول 1250
28,000 ریال
کیلوگرم

سایز 2 (ورق روغنی)

توضیحات: M.M.K

کد: 10157
ابعاد: رول 1250
28,100 ریال
کیلوگرم

سایز 0.6 (ورق روغنی)

توضیحات: M.M.K

کد: 10142
ابعاد: رول 1000
28,700 ریال
کیلوگرم