ورق سیاه
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
ورق سیاه

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 12 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد کاویان

کد: 10094
عرض: 1500
حالت: برشی
22,500 ریال
کیلوگرم

سایز 12 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10095
عرض: 2000
حالت: برشی
22,500 ریال
کیلوگرم

سایز 15 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد کاویان

کد: 10096
عرض: 2000
حالت: برشی
21,400 ریال
کیلوگرم

سایز 15 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10097
عرض: 2000
21,400 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد کاویان

کد: 10098
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
22,700 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10099
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
22,700 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد کاویان

کد: 10100
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
23,600 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10101
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
23,600 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد کاویان

کد: 10102
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
24,500 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10103
عرض: 2250*6000
حالت: شیت
24,500 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد کاویان

کد: 10104
عرض: 2250*6000
حالت: شیت
23,600 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10105
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
23,600 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (ورق سیاه)

توضیحات: فولاد کاویان

کد: 10106
عرض: 1250*6000
حالت: برشی
20,200 ریال
کیلوگرم

سایز 40 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10107
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
20,200 ریال
کیلوگرم

سایز 45 (ورق سیاه)

توضیحات: اکسین اهواز

کد: 10108
عرض: 2000*6000
حالت: شیت
24,500 ریال
کیلوگرم