ورق برشی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
ورق برشی

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 40 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10061
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
30,000 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10059
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
24,850 ریال
کیلوگرم

سایز 35 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10060
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
24,720 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10058
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
23,900 ریال
کیلوگرم

سایز 6 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10052
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
23,160 ریال
کیلوگرم

سایز 12 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10055
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
23,110 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10057
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
23,000 ریال
کیلوگرم

سایز 8 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10053
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
22,890 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10054
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
22,860 ریال
کیلوگرم

سایز 2 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10047
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
22,720 ریال
کیلوگرم

سایز 15 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10056
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
22,660 ریال
کیلوگرم

سایز 3 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10049
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
22,500 ریال
کیلوگرم

سایز 4 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10050
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
22,500 ریال
کیلوگرم

سایز 5 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10051
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی
22,500 ریال
کیلوگرم

سایز 50 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10062
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی

سایز 60 (ورق برشی)

توضیحات: فولاد مبارکه

کد: 10063
ابعاد: طبق سفارش
حالت: برشی