میلگرد متفرقه
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
میلگرد متفرقه

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 6.5 (میلگرد متفرقه)

کد: 10014
وزن شاخه: 3.5
قیمت شاخه: 66150

سایز 8 (میلگرد متفرقه)

کد: 10015
وزن شاخه: 5
قیمت شاخه: 85000
17,000 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (میلگرد متفرقه)

کد: 10016
وزن شاخه: 7.8
قیمت شاخه: 132600
17,000 ریال
کیلوگرم

سایز 12 (میلگرد متفرقه)

کد: 10017
وزن شاخه: 11
قیمت شاخه: 167420
15,220 ریال
کیلوگرم

سایز 14 (میلگرد متفرقه)

کد: 10018
وزن شاخه: 15
قیمت شاخه: 256500
17,100 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (میلگرد متفرقه)

کد: 10019
وزن شاخه: 20
قیمت شاخه: 347000
17,350 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (میلگرد متفرقه)

کد: 10020
وزن شاخه: 25
قیمت شاخه: 417500
16,700 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (میلگرد متفرقه)

کد: 10021
وزن شاخه: 30
قیمت شاخه: 501000
16,700 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (میلگرد متفرقه)

کد: 10022
وزن شاخه: 37
قیمت شاخه: 617900
16,700 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (میلگرد متفرقه)

کد: 10023
وزن شاخه: 47
قیمت شاخه: 784900
16,700 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (میلگرد متفرقه)

کد: 10024
وزن شاخه: 58
قیمت شاخه: 968600
16,700 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (میلگرد متفرقه)

کد: 10025
وزن شاخه: 66
قیمت شاخه: 1102200
16,700 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (میلگرد متفرقه)

کد: 10026
کارخانه: 75
وزن شاخه: 75
قیمت شاخه: 1252500
16,700 ریال
کیلوگرم