میلگرد متفرقه
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
میلگرد متفرقه

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 6.5 (میلگرد متفرقه)

کد: 10014
وزن شاخه: 3.5
قیمت شاخه: 66150
18,900 ریال
کیلوگرم

سایز 8 (میلگرد متفرقه)

کد: 10015
وزن شاخه: 5
قیمت شاخه: 75500
15,100 ریال
کیلوگرم

سایز 10 (میلگرد متفرقه)

کد: 10016
وزن شاخه: 7.8
قیمت شاخه: 112320
14,400 ریال
کیلوگرم

سایز 12 (میلگرد متفرقه)

کد: 10017
وزن شاخه: 11
قیمت شاخه: 158400
14,400 ریال
کیلوگرم

سایز 14 (میلگرد متفرقه)

کد: 10018
وزن شاخه: 15
قیمت شاخه: 218250
14,550 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (میلگرد متفرقه)

کد: 10019
وزن شاخه: 20
قیمت شاخه: 291000
14,550 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (میلگرد متفرقه)

کد: 10020
وزن شاخه: 25
قیمت شاخه: 363750
14,550 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (میلگرد متفرقه)

کد: 10021
وزن شاخه: 30
قیمت شاخه: 436500
14,550 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (میلگرد متفرقه)

کد: 10022
وزن شاخه: 37
قیمت شاخه: 538350
14,550 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (میلگرد متفرقه)

کد: 10023
وزن شاخه: 47
قیمت شاخه: 707350
15,050 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (میلگرد متفرقه)

کد: 10024
وزن شاخه: 58
قیمت شاخه: 872900
15,050 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (میلگرد متفرقه)

کد: 10025
وزن شاخه: 66
قیمت شاخه: 993300
15,050 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (میلگرد متفرقه)

کد: 10026
کارخانه: 75
وزن شاخه: 75
قیمت شاخه: 1128750
15,050 ریال
کیلوگرم