میلگرد ذوب آهن
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در صفحه
واحد اندازه‌گیری محصولات، کیلوگرم است
میلگرد ذوب آهن

* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.

سایز 6.5 (میلگرد ذوب آهن)

توضیحات: کارخانه نطنز

کد: 10001
وزن شاخه: 3.5
قیمت شاخه: 68250

سایز 8 (میلگرد ذوب آهن)

کد: 10002
کارخانه: نطنز
وزن شاخه: 5
قیمت شاخه: 80500

سایز 10 (میلگرد ذوب آهن)

کد: 10003
کارخانه: نطنز
وزن شاخه: 7.8
قیمت شاخه: 126360

سایز 12 (میلگرد ذوب آهن)

کد: 10004
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 11
قیمت شاخه: 183150
16,650 ریال
کیلوگرم

سایز 14 (میلگرد ذوب آهن)

کد: 10005
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 15
قیمت شاخه: 264000
17,600 ریال
کیلوگرم

سایز 16 (میلگرد ذوب آهن)

کد: 10006
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 20
قیمت شاخه: 357000
17,850 ریال
کیلوگرم

سایز 18 (میلگرد ذوب آهن)

کد: 10007
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 25
قیمت شاخه: 430000
17,200 ریال
کیلوگرم

سایز 20 (میلگرد ذوب آهن)

کد: 10008
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 30
قیمت شاخه: 516000
17,200 ریال
کیلوگرم

سایز 22 (میلگرد ذوب آهن)

کد: 10009
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 37
قیمت شاخه: 636400
17,200 ریال
کیلوگرم

سایز 25 (میلگرد ذوب آهن)

کد: 10010
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 47
قیمت شاخه: 808400
17,200 ریال
کیلوگرم

سایز 28 (میلگرد ذوب آهن)

کد: 10011
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 58
قیمت شاخه: 997600
17,200 ریال
کیلوگرم

سایز 30 (میلگرد ذوب آهن)

کد: 10012
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 66
قیمت شاخه: 1135200
17,200 ریال
کیلوگرم

سایز 32 (میلگرد ذوب آهن)

کد: 10013
کارخانه: ذوب آهن
وزن شاخه: 75
قیمت شاخه: 1290000
17,200 ریال
کیلوگرم